WEBSITE (OPGERICHT 9 SEPTEMBER 2018) OVER APPARTEMENTENCOMPLEX KERSENGAARDE 2 T/M 272
GEMENGD APPARTEMENTENCOMPLEX: SYMPHONIE VVE BEHEER EN WOONINVEST
EEN PLEK MET INFORMATIE VOOR HUURDERS IS VAN BELANG! U KUNT MIJ OOK VOLGEN OP FACEBOOK

zondag 11 november 2018

Bouwkundige werkzaamheden vluchtroutes vanaf 12 november 2018

Vanaf 12 november 2018 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Kersengaarde 2 t/m 272 vanwege voorzieningen die moeten worden gerealiseerd voor extra vluchtroutes. De werkzaamheden zullen ongeveer 4 weken in beslag nemen. 

De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 uur (!) en 16.00 uur. Conform het Huishoudelijk Reglement is dit in principe niet toegestaan. Artikel 3.5 luidt: 

Werkzaamheden die geluidshinder veroorzaken, zoals boren, zagen, schuren en timmeren e.d. dienen zoveel mogelijk op maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur te worden uitgevoerd. 

Ik heb er alle begrip voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht, maar het zou fijn zijn als er wat meer rekening zou worden gehouden met de bewoners. Dit kan door bijv. de werkzaamheden om 8.00 uur te starten en te eindigen rond 17.00 uur. 

Ik verwijs in deze ook naar een nieuw bericht op de andere website over de Kersengaarde Voorburg. Ik sta hier volledig achter. Klik hiervoor op onderstaande link:

Werkzaamheden vluchtroutes

woensdag 7 november 2018

Vuurwerkvrije zone organiseren?

Organiseer een vuurwerkvrije buurt voor bewoners L'dam-Voorburg  


Wilt u ook een vuurwerkvrije Kersengaarde? Neem dan contact met mij op via het contactformulier op deze website of via Facebook!

De gemeente stelt gratis borden beschikbaar waarmee bewoners het vrijwillige vuurwerkvrije gebied kunnen markeren.

De gemeente en politie kunnen de afspraken in deze vrijwillige vuurwerkvrije zones niet handhaven. De gemeente gaat uit van de kracht van bewoners zelf.

dinsdag 23 oktober 2018

GEEN Energiebus van de Woonbond naar Kersengaarde te Voorburg

Maandenlang ben ik bezig geweest om de Energiebus van de Woonbond langs te laten komen aan de Kersengaarde 2 t/m 272. Hiervoor heb ik een hulpvraag neergelegd (en diverse malen hierover gerappelleerd) bij huurdersorganisatie Respectus, heb ik mijn intentie hierover kenbaar gemaakt bij WoonInvest en diverse malen contact hierover gehad met de Woonbond. Ook ben ik op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2018) langs geweest bij de Energiebus. Het laten komen van de Energiebus is in mijn ogen noodzakelijk voor ons wooncomplex. Waarom?   
  • Veel bewoners in ons complex klagen over tocht en kou in hun woning. 
  • De Energiebus van de Woonbond controleert bij een bezoek ook de verwarming (installatie) en kijkt naar de situatie bij een vier- vijftal bewoners. Gezien de verwarmingsproblematiek en 'koude' klachten lijkt het me juist erg nuttig dat nog een onafhankelijke partij hier haar licht over laat schijnen. 
  • De conclusies n.a.v. het bezoek van de Energiebus worden in een rapportage gezet en met publiciteit gepresenteerd aan de verhuurder, waardoor er een grotere kans is dat de verhuurder maatregelen neemt. 
U vraagt zich wellicht af waarom het dan niet gelukt is. Ik denk dat de redenen de volgende zijn: 
  • Het laten komen van de Energiebus kost € 1.000,- (en € 500,- voor leden). Voor mij (lid van de Woonbond) is € 500,- helaas niet alleen op te brengen.   
  • Als huurder alleen sta je niet sterk en ben je niet in staat om zoiets van de grond te krijgen. Om de Energiebus te laten komen, moet je als huurders verenigd staan. 
  • Huurdersorganisatie Respectus heeft mij helaas niet laten weten waarom zij niets doet met mijn hulpvraag. Zonder budget of hulp van de huurdersorganisatie kom je - als individueel huurder - ook niet verder.   
  • Medewerking van instanties is van belang. Ik ben er van overtuigd dat WoonInvest had meegewerkt aan een bezoek van de Energiebus als het financiële plaatje rond was, maar als huurder alleen en zonder support van de huurdersorganisatie gaat het helaas niet lukken. 

vrijdag 19 oktober 2018

UPDATE: veel meldingen op Meldpunt Energiealarm - Woonbond

Veel huurders melden zich op het door de Woonbond geopende Meldpunt Energiealarm. Zie mijn vorige blog van vandaag:

Meldpunt energiealarm: doe een melding


Driekwart van de huurders maakt melding van een slecht geïsoleerde woning. Bijna de helft heeft zelfs nog enkel glas in de kozijnen. De meldingen komen overeen met de problematiek aan de Kersengaarde (wooncomplex uit 1975).

Zie artikel van de Woonbond hieronder!

Veel meldingen Meldpunt Energiealarm

Meldpunt Energiealarm - doe een melding bij de Woonbond!


De Woonbond heeft een meldpunt geopend voor huurders waarbij de energiezuinigheid in de woning te wensen over laat. Je kunt hierbij denken aan: slechte isolatie, oude verwarming, enkel glas, tocht, kou en vocht. 

Meldpunt energiealarm - Woonbond


Aan de Kersengaarde (wooncomplex dateert uit 1975) zijn de gevels helaas niet geïsoleerd. Dit zorgt voor kou en/of tocht in de woning, waardoor men regelmatig de verwarming hoger moet zetten. Hier is al vaker over geklaagd door bewoners. In een aantal ramen van de woningen zit geen dubbel glas (waaronder het raam in de balkondeur en de bovenramen). Dit is op te lossen door zelf dubbel glas aan te laten brengen of dit door middel van een huurverhoging door WoonInvest te laten doen. Ik ben van mening dat WoonInvest - bij het aanbieden van een woning en in het kader van de duurzaamheid - moet zorgen dat alle ramen in de woningen zijn voorzien van dubbel glas.

De verwarming wordt als gevolg hiervan hoger gezet, wat verspilling betekent en voor hogere kosten gaat zorgen. De rekening gaat alleen nog maar verder stijgen als de belasting op gas omhoog gaat. Hierdoor komen voornamelijk huurders met een laag inkomen in de problemen. Zie hiervoor ook onderstaand artikel op de website van de Woonbond: 

zondag 14 oktober 2018

Themabijeenkomst Duurzaamheid WoonInvest 13 oktober 2018

Zaterdag 13 oktober 2018 was ik aanwezig bij de interactieve themabijeenkomst Duurzaamheid bij WoonInvest te Voorburg. Er waren ongeveer 50 à 60 huurders aanwezig.

De bestuurder van WoonInvest en de voorzitter van de branchevereniging Aedes namen het woord voorafgaand aan de interactieve sessie. Tijdens de sessie is aan de huurders om input gevraagd voor WoonInvest om aan duurzaamheid te werken. Deze ideeën zijn in een document samengevat waarmee WoonInvest aan de slag kan gaan.

Ook was er een quiz waarbij 'duurzame' prijzen konden worden gewonnen (bijv. een powerbank om op zonne-energie jouw mobiel op te laden). Door de quiz kreeg men inzicht op welke manieren op energie kan worden bespaard.

Heel kort is er gesproken over het werken met energieambassadeurs. Naar mijn mening had de uitleg over de bedoeling hiervan veel beter gekund. Wel is aangegeven dat je je kunt aanmelden als energieambassadeur, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten die WoonInvest op het gebied van duurzaamheid gaat inzetten.

Voor ons oude appartementencomplex aan de Kersengaarde uit 1975 zal het nog een hele uitdaging worden om aan energiebesparing te werken. De energielabels van de woningen zijn erg laag (D/E)! Daarbij moeten alle woningen van WoonInvest in 2021 gemiddeld energielabel B hebben!

Wil je het energielabel van jouw woning checken? Ga naar: zoek jouw energielabel en energie indexwoensdag 10 oktober 2018

Bezoek aan energiebus - Dag van de Duurzaamheid

Heden bezocht ik de energiebus aan de Rembrandtlaan te Voorburg die is ingezet in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. Daarbij was de Woonbond, Respectus (huurdersorganisatie) en WoonInvest vertegenwoordigd. 

Wederom heb ik de wens geuit om de energiebus in te zetten voor de Kersengaarde 2 t/m 272 te Voorburg. Of dit van de grond gaat komen, weet ik niet. Ik heb hier al eerder mailcontact over gehad met Respectus en recentelijk ook met WoonInvest zelf. Ik zou het o.a. vanwege de 'koude klachten' die bewoners de afgelopen jaren hebben geuit een goed initatief vinden. 

De energiebus inschakelen kost € 1.000,- en voor leden € 500,-. Zelf kan ik die € 500,- niet bij elkaar krijgen, dus heb ik wederom via e-mail Respectus om hulp gevraagd. Voor meer informatie over de energiebus kunt u klikken op de link onderaan dit artikel. Wordt vervolgd...


Klik hier voor meer informatie over de energiebus van de Woonbond