WEBSITE (IN OPRICHTING) OVER APPARTEMENTENCOMPLEX KERSENGAARDE 2 T/M 272
GEMENGD APPARTEMENTENCOMPLEX: SYMPHONIE VVE BEHEER EN WOONINVEST
INFORMATIE VOOR HUURDERS

zaterdag 22 september 2018

Verwarring over de muizen (ongedierte) in het appartementencomplex?

In mijn laatste blog schreef ik over het antwoord van verhuurder WoonInvest op mijn schrijven naar aanleiding van het krantenartikel in Het Krantje van 5 september 2018. Ik kreeg tot mijn verbazing later die dag een tweede antwoord van verhuurder. Dit keer van een andere medewerker, maar waar dit antwoord enigszins verschilde met de eerste reactie. Diegene stelt dat de zaak is onderzocht, maar dat men geen bewoners heeft kunnen achterhalen die daadwerkelijk een muis heeft gezien. Echter wel van 'horen zeggen'. 

Overigens was de verdere inhoud van het tweede antwoord gelijk aan het antwoord van de vorige medewerker, namelijk dat er geen muizenkeutels in het complex zijn geconstateerd. Dit laatste kan ik in ieder geval beamen. Deze heb ik (gelukkig) ook nergens waargenomen.

Kunnen we nu spreekwoordelijk constateren dat 'de berg een muis heeft gebaard'? (Het leek heel wat maar stelde weinig voor)

donderdag 20 september 2018

Laatste nieuws over ongedierte Kersengaarde 2 t/m 272

Naar aanleiding van mijn schrijven aan verhuurder WoonInvest over het onderstaande artikel in Het Krantje van 5 september 2018 dat er muizen rond rennen door de woningen in ons appartementencomplex, antwoordt WoonInvest dat er (conform hun informatie) in 2 woningen muizen zijn geconstateerd. Deze bewoners zijn aangesproken om deze zelf te bestrijden. In het complex zijn verder geen muizenkeutels geconstateerd. In de keldergangen staan Rentokil boxen om preventief ongedierte tegen te gaan. Hoe en waarom de muizen in de betreffende woningen zijn gekomen, is onbekend. 

Heeft u meer (of andere) informatie, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier op dit blog. 

woensdag 19 september 2018

Alsnog notulen bewonersvergadering 19 april 2018

Een bewoner heeft de notulen opgesteld en besloten ze hier te (laten) publiceren (zie link onderaan dit blog). Dit zodat bewoners die niet aanwezig waren ook op de hoogte zijn van hetgeen er is besproken. Ook zijn de notulen bedoeld als naslagwerk voor de bewoners die wél aanwezig waren. 

I.v.m. de privacy zijn de namen in de notulen gecensureerd. 
Indien u als bewoner van de Kersengaarde 2 t/m 272 te Voorburg de ongecensureerde notulen wilt ontvangen, kunt u contact opnemen via het contactformulier op dit blog.

notulen bewonersvergadering 19 april 2018

vrijdag 14 september 2018

Hogere woonlasten voor huurders met blokverwarming?

Onderhoud en vervanging blokverwarming onder servicekosten

Door een wijziging in de Warmtewet vallen huurders en verhuurders met blokverwarming daar niet meer onder. Minister Ollongren wil het mogelijk maken aanschaf en onderhoud van de ketel en de leidingen voor collectieve verwarming zoals blokverwarming onder de servicekosten te laten vallen.

Lees het volledige artikel van de Woonbond van 10 september 2018:

Onderhoud en vervanging blokverwarming onder servicekosten

dinsdag 11 september 2018

Tip tegen ongedierte: het 'bijenbekje'

Naar aanleiding van mijn artikel over ongedierte in ons appartementencomplex heb ik een zeer handige tip om alvast zelf maatregelen te treffen. 

Het 'bijenbekje'

Ongedierte kan door de kleinste openingen van het huis binnenkomen. Stootvoegen zijn zelfs groot genoeg voor muizen. Zorg dat u deze plaatst op de open stootvoegen van uw balkon en galerij! Ikzelf heb de 'bijenbekjes' (70 mm) al geplaatst. Ik had voor balkon en galerij twee pakjes van de 'bijenbekjes' nodig.

Voor meer informatie en kosten:

Praxis

Wat zijn bijenbekjes?maandag 10 september 2018

Kersengaarde Voorburg nu ook op Facebook

Via Facebook kunt u mij nu ook volgen voor het allerlaatste nieuws over het appartementencomplex:

Facebook Kersengaarde Voorburg


Ongedierte Kersengaarde 2 t/m 272

Op woensdag 5 september 2018 las ik - met grote schrik - onderstaand artikel in Het Krantje. Inmiddels heb ik WoonInvest aangeschreven hierover. Ook heb ik voor meer advies de Woonbond (schriftelijk) benaderd.

Het besluit kleine herstellingen (onder r.) http://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/2003-08-01 stelt dat de huurder in principe verantwoordelijk is voor bestrijding van ongedierte, tenzij:

"het bestrijden van ongedierte, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voor zover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte". 

 Wordt vervolgd...