WEBSITE (OPGERICHT 9 SEPTEMBER 2018) OVER APPARTEMENTENCOMPLEX KERSENGAARDE 2 T/M 272
GEMENGD APPARTEMENTENCOMPLEX: SYMFONIE VVE BEHEER EN WOONINVEST
EEN PLEK MET INFORMATIE VOOR HUURDERS IS VAN BELANG! U KUNT MIJ OOK VOLGEN OP FACEBOOK

maandag 26 april 2021

VERHUISBERICHT

Beste bewoners,

De oprichter en beheerder van deze website en Facebookpagina Kersengaarde Voorburg is verhuisd en heeft de Kersengaarde voorgoed achter zich gelaten.

De website en Facebookpagina zullen over enige tijd definitief worden verwijderd.

Ik wens u allen nog veel woonplezier aan de Kersengaarde. Ik voel mij gelukkig een nieuwe woonomgeving te gaan leren kennen.

Het ga u goed! 

donderdag 27 februari 2020

Website voorlopig 'on hold'

Beste bewoners Kersengaarde,

zoals u wellicht heeft gemerkt, is het al geruime tijd stil op de website.

Ik had heel graag door willen gaan met de werkgroep huurders, maar helaas kan ik dit door omstandigheden die mij veel verdriet en tegenslag hebben gebracht voorlopig niet voortzetten. De daardoor ontstane gezondheidsproblemen hebben mij genoodzaakt dat ik het schrijven van artikelen e.d. voorlopig 'on hold' moet zetten. Daarnaast ben ik ook dringend op zoek naar andere woonruimte om te kunnen herstellen.

Ik wil in ieder geval ook de medebewoners die mee hebben gedaan aan het informeel overleg werkgroep huurders heel hartelijk bedanken voor hun inzet en inbreng. Zonder jullie had ik het nooit gekund!

Helaas kan ik u dus (althans voorlopig) niet meer informeren over lopende zaken (o.a. rondleiding vluchtroutes, ongedierteproblematiek). Ik hoop van harte dat andere bewoners inhoudelijk overleg over de flat kunnen voortzetten en dat ik mij hier (als de omstandigheden zich alhier verbeteren) weer bij kan aansluiten.

Voor vragen/opmerkingen kunt u mij te allen tijde via Facebook Kersengaarde Voorburg of de website (contactformulier) benaderen. Deze website en de Facebookpagina Kersengaarde Voorburg blijven desondanks gewoon bestaan. Mocht u nieuws hebben over ons appartementencomplex, dan kunt u mij dit laten weten. Ik publiceer uw verhaal dan op de website en Facebook.

vrijdag 21 februari 2020

Bewoners horen continu getik

UPDATE (22 februari): inmiddels heb ik vernomen dat het getik vanuit de badkamer is opgehouden.

Sinds gistermiddag (20 februari) horen diverse bewoners een continu tikkend geluid vanuit de badkamer. Dit geluid is hoorbaar door de hele woning. Wat de oorzaak van dit geluid is, is onbekend, maar het geluid komt vanuit de koof in de badkamer waarachter de waterleidingen zich bevinden. De bewoners die veel last ondervinden van dit geluid hebben al contact opgenomen met WoonInvest hierover, maar WoonInvest heeft nog niet inhoudelijk gereageerd.

Mocht u dit geluid ook horen, meld dit dan alstublieft bij WoonInvest.

Ook is het belangrijk te inventariseren hoeveel bewoners hier last van hebben en in welke flatdelen dit geluid hinder veroorzaakt. In het flatdeel waar ik woonachtig ben, hoor ik het geluid namelijk niet.

donderdag 21 november 2019

Rondleiding vluchtroute(s) vertraagd

Op 11 september j.l. liet ik u weten dat Wooninvest zou meegaan in het oordeel/advies van de Geschillencommissie vanwege mijn klacht over de gebrekkige communicatie en het niet doorgaan van de rondleiding vluchtroute(s). Dit naar aanleiding van dit bericht >>> klik hier

Er is sindsdien alweer wat tijd overheen gegaan zonder enige informatie hierover, maar geen zorgen! De rondleiding vluchtroute(s) wordt alsnog geregeld, maar heeft (helaas) enige vertraging opgelopen! De huurders ontvangen zo spoedig mogelijk bericht met data voor de rondleiding.

vrijdag 15 november 2019

Onderzoek muizenprobleem

Naar aanleiding van de nieuwsbrief van 3 oktober j.l. zijn er diverse reacties gekomen van bewoners die last hebben van muizen die via de balkondeur/raam het huis binnen komen. Dank hiervoor! Wanneer u een muis ziet, meld het dan alstublieft aan WoonInvest!

Het ongedierteprobleem in ons appartementencomplex is kortgeleden ook besproken in de VvE-vergadering en er is opdracht gegeven aan Rentokil om een onderzoek te doen naar het muizenprobleem. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek worden er mogelijk maatregelen genomen. Hopelijk is het muizenprobleem binnenkort verleden tijd en kunnen de bewoners zonder angst de balkondeur/raam gewoon weer open doen.

donderdag 3 oktober 2019

BEWONERS NIEUWSBRIEF 1 IN BRIEVENBUS

 
NIEUWSBRIEF 1 WERKGROEP HUURDERS KERSENGAARDE 2 – 272

Oktober 2019

Beste medebewoners,

een aantal huurders heeft informeel werkoverleg gevoerd om zaken te bespreken die ons appartementencomplex aangaan. Dit betekent niet dat er weer een nieuwe Bewonerscommissie actief zal worden. Het gaat er vooral om dat we als bewoners met elkaar in gesprek gaan over problemen waar we tegen aan lopen betreffende het appartementencomplex. Deze nieuwsbrief is een eerste aanzet hiervoor.

Er is sinds september 2018 een nieuwe website online over onze flat: www.kersengaardevoorburg.blogspot.com. Ook is Kersengaarde Voorburg actief op Facebook. Beiden worden beheerd door een huurder.

Ongedierte
Zoals algemeen bekend is er sprake van een muizenprobleem in de flat. Muizen zijn waargenomen en zijn al bij diverse bewoners via de balkondeur/raam (voornamelijk als je die ‘s avonds open laat) het huis binnen gekomen. WoonInvest heeft aangegeven dat er al een muizenbeleid wordt gevoerd met de Rentokil lokdoosjes in de keldergangen, maar dat is duidelijk onvoldoende. WoonInvest wil vooralsnog dat bewoners zelf actie ondernemen, maar het wettelijke besluit (bijlage 1 besluit kleine herstellingen onder r) geeft aan dat de verhuurder bij ‘noemenswaardige kosten’ en bij een ‘bouwkundige situatie’ (dus als er openingen en spleten in het gebouw makkelijk toegang geven voor het ongedierte) verantwoordelijk is voor ongediertebestrijding. Dit is hier wat ons betreft overduidelijk van toepassing.

OPROEP: via deze nieuwsbrief willen wij u vragen zich te melden via het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief of Facebook als u een muis heeft gezien en/of een muis binnen in huis heeft gehad. Ook roepen wij u op om foto’s of filmpjes te maken, zodra u ongedierte constateert. Dit is erg belangrijk, want met uw meldingen die wij verzamelen, hebben wij meer kans om Wooninvest er toe te bewegen het ongedierteprobleem op te lossen.

Bewonershulpverlening bij calamiteiten
Graag willen wij een bewonershulpverleningsgroep oprichten van een aantal mensen (bij voorkeur in elk flatdeel 1 à 2 personen) die in geval van calamiteiten hun hoofd koel kunnen houden en medebewoners kunnen begeleiden in geval van calamiteiten in de flat. Wilt u zich opgeven als bewonershulpverlener? Dat kan via het onderstaande e-mailadres of Facebook.

Vervolg werkgroep huurders
Wilt u ook meepraten met de werkgroep huurders Kersengaarde over zaken die spelen omtrent het appartementencomplex? U bent van harte welkom! U kunt zich hiervoor ook aanmelden via het e-mailadres onderaan de nieuwsbrief of Facebook.

Met vriendelijke groet,

werkgroep huurders Kersengaarde

zaterdag 28 september 2019

Problemen (stand)leidingen en verstoppingen

Bewoners hebben regelmatig last van verstoppingen in de badkamer/wc of in de keuken. Ook ik heb al diverse verstoppingen gehad, waardoor ik RRS (Riool Reinigings Service) moest bellen om met spoed te komen. Afgelopen vrijdag was weer eens zo een dag. RRS heeft het weer keurig opgelost, ondanks dat het dit keer een nare verstopping was. Wat een service, geduld en vriendelijkheid. Ben blij dat RRS elke keer weer klaarstaat voor de bewoners om de verstoppingsproblemen op te lossen. Hulde aan RRS!

De standleidingen aan de Kersengaarde knetteren, borrelen en tikken (soms ook 's nachts). Meerdere bewoners klagen hierover. 

Ik zal opnieuw WoonInvest aanschrijven om te vragen dit probleem serieus te nemen, te bespreken met de betrokken partijen om tot een oplossing te komen. Dat zou toch moeten lukken? Bewoners hebben dermate last van de verstoppingen dat dit voor eens en voor altijd opgelost zou moeten worden in dit appartementencomplex. Het probleem in één keer goed oplossen is beter en goedkoper dan het momenteel schijnbare 'pappen en nathouden' beleid.

Ook in deze is het van belang dat bewoners hun klachten/ervaringen verzamelen om deze gezamenlijk bij WoonInvest neer te leggen, zodat dit probleem serieus genomen wordt. Eén of twee klachten zijn namelijk geen klachten voor WoonInvest!