WEBSITE (OPGERICHT 9 SEPTEMBER 2018) OVER APPARTEMENTENCOMPLEX KERSENGAARDE 2 T/M 272
GEMENGD APPARTEMENTENCOMPLEX: SYMFONIE VVE BEHEER EN WOONINVEST
EEN PLEK MET INFORMATIE VOOR HUURDERS IS VAN BELANG! U KUNT MIJ OOK VOLGEN OP FACEBOOK

donderdag 6 juni 2019

Onaangename warmte woningen Kersengaarde 2 t/m 272

Diverse bewoners vinden het - sinds de warmte van de afgelopen dagen - niet meer aangenaam binnenshuis. Dit komt omdat de blokverwarming nog voluit aan staat. De buizen geven een dermate hitte af dat de binnentemperatuur in de meeste woningen niet meer onder de 25 graden komt. Ramen of deuren openzetten zorgt helaas niet voor een aangenamer binnenklimaat.

Symfonie VvE beheer beantwoordt helaas de binnenkomende mail niet meer van de beheerder van deze website en Facebook. Er is zelfs door de VvE-beheerder dringend verzocht om geen contact meer op te nemen!

Heden heeft WoonInvest n.a.v. mijn verzoek om de verwarming uit te zetten vanwege de hitte aangegeven dit niet te zullen doen. Dit omdat er volgens WoonInvest verder geen meldingen hierover zijn binnengekomen. Dit is onjuist. Er zijn juist wél meldingen hierover gedaan. 

Conclusie: dit kan nog een hele lange, hete zomer gaan worden voor de bewoners aan de Kersengaarde.

dinsdag 28 mei 2019

UPDATE: communicatie vluchtroutes

Heden heeft WoonInvest telefonisch contact met mij opgenomen over de lang geleden beloofde rondleiding en schriftelijke instructie van de nieuwe vluchtroutes, zodat bewoners weten hoe te handelen in geval van calamiteiten. Ik schreef hierover al in mijn blogs van  
15 april en 6 mei 2019 (zie links onderaan dit artikel)

WoonInvest heeft mij laten weten dat Symfonie VvE beheer een toezegging heeft gedaan dat er begin volgende week in ieder geval een schriftelijke instructie naar de bewoners zal worden gestuurd. Ik ben blij dat er eindelijk na lange tijd duidelijkheid komt. Helaas dan wel door veel rappelleren en het indienen van een klacht. De rondleiding zal naar alle waarschijnlijkheid niet doorgaan. 

Update communicatie instructie en rondleiding vluchtroute (blog 6 mei 2019) 

Instructie en rondleiding nieuwe vluchtroutes (blog 15 april 2019)

woensdag 22 mei 2019

Korte, algemene verklaring HTM over slijpwerkzaamheden

Vanmorgen ontving ik een korte, algemene verklaring van de HTM. Duidelijk hieruit wordt wel waarom de bewoners niet (schriftelijk) zijn geïnformeerd over de nachtelijke slijpwerkzaamheden nabij tramhalte Essesteijn. 

De verklaring van HTM Personenvervoer luidt (citaat): "Als het "rollende werkzaamheden" betreft, worden er geen brieven gestuurd. Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn. Wij hebben uw reactie geanonimiseerd doorgezet naar de betreffende afdeling, zodat de opties voor het informeren nogmaals bekeken kunnen worden."

Uit onderstaande video, die een medebewoner eergisteren nacht heeft gemaakt van de slijpwerkzaamheden, is duidelijk te zien dat het inderdaad gaat om "rollende werkzaamheden". 

 

maandag 20 mei 2019

HTM werkzaamheden houden de bewoners Kersengaarde e.o. nachtenlang wakker

UPDATE 21 mei 2019: en helaas, vannacht om 03:20 uur was het weer raak. De HTM gaat stug door met de slijpwerkzaamheden nabij tramhalte Essesteijn. Alhoewel de werkzaamheden vannacht veel korter duurden dan voorheen, is het niet prettig wederom gestoord te worden in de nachtrust. Ik heb nu op de Facebookpagina van de HTM een reactie geplaatst. Geen inhoudelijke reactie wederom van de HTM, maar wel dat de melding (alweer) wordt doorgezet naar de betreffende afdeling met de vraag of ze inhoudelijk willen reageren. 
-
Sinds vorige week houdt de HTM bewoners aan de Kersengaarde en omgeving gedurende de nacht wakker door slijpwerkzaamheden aan het tramspoor nabij halte Essesteijn. De werkzaamheden begonnen vorige week; vervolgens was het een aantal nachten stil, maar helaas hervatte de HTM vannacht weer de werkzaamheden vanaf ca. 03:25 uur. 

Diverse bewoners hebben geklaagd bij de HTM, omdat er geen enkele keer hierover is gecommuniceerd naar bewoners. Voorheen stuurde de HTM een brief om werkzaamheden aan te kondigen en hoelang deze zouden duren, waardoor men hier rekening mee kon houden. Dit gebeurt helaas al geruime tijd niet meer, waardoor mensen uit hun slaap worden gerukt en vervolgens geen oog meer dichtdoen. 

De klachten zijn doorgestuurd naar de afdeling communicatie. HTM heeft aangegeven omwonenden te informeren, tenzij het gaat om calamiteiten. Omdat deze werkzaamheden van structurele aard zijn, is het niet aannemelijk dat het hier gaat om calamiteiten. HTM heeft verder nog geen nadere inhoudelijke reactie gegeven, waardoor het vooralsnog onduidelijk blijft hoelang deze overlast nog zal aanhouden. Wordt vervolgd...

Wilt u ook een klacht over de HTM indienen? Dat kan via >>> deze link 

donderdag 16 mei 2019

Muis algemene ruimte Kersengaarde

UPDATE 20 mei 2019: heden heeft verhuurder WoonInvest telefonisch contact met mij opgenomen over de muizenproblematiek. WoonInvest heeft contact gehad met de VvE en geeft aan dat er al een actief muizenbeleid wordt gevoerd. Er staan Rentokil lokdoosjes in de keldergangen. Mijnsinziens is het ongediertebeleid helaas onvoldoende, omdat meerdere bewoners muizen hebben geconstateerd op balkon, waardoor deze soms bij bewoners naar binnen zijn gekomen. Volgens WoonInvest gaat het om een oud gebouw waardoor er muizen naar binnen kunnen komen. En dat is nu juist de zogenoemde 'bouwkundige situatie' conform bijlage artikel 1 besluit kleine herstellingen onder r waar ik elke keer naar verwijs en waardoor niet de huurders, maar de verhuurder verantwoordelijk is om deze problematiek aan te pakken. Het probleem doorschuiven naar huurders mag in deze conform het wettelijke besluit niet. WoonInvest heeft aangegeven dit opnieuw voor te leggen aan de VvE. 
-
Er is heden een muis gezien in het trappenhuis/algemene hal aan de Kersengaarde (foto en video onderaan dit artikel). De muis is vanuit het trappenhuis naar beneden gerend en kwam vervolgens uit in de algemene hal. Helaas (althans voor de muis) was de weg terug naar boven voor hem niet makkelijk. 

Ik verwijs hierbij ook naar mijn eerdere blogs van 10, 11, 20 en 22 september 2018 over de muizen/ongedierte problematiek in ons appartementencomplex. 

Nu de muis is geconstateerd buiten de woningen én muizen zich snel voortplanten, behoort de verhuurder in actie te komen mede omdat het klaarblijkelijk gaat om een zogenoemde 'bouwkundige situatie' (zie ook: bijlage artikel 1 besluit kleine herstellingen onder r). Het kan nu niet zo zijn dat er geen muizenkeutels in het appartementencomplex worden aangetroffen. De verhuurder is opnieuw aangeschreven. Wordt vervolgd...zaterdag 11 mei 2019

Parkeerschijfzone Appelgaarde verplaatst het parkeerprobleem

Gisteren hing er een briefje van een medebewoner in de algemene hal over het voorgenomen verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerschijfzone aan de Appelgaarde te Voorburg. Deze medebewoner heeft bezwaar ingediend, omdat dit volgens hem zal leiden tot een zogenoemd 'waterbedeffect'. Ik ben het hier mee eens en heb eveneens een bezwaarschrift ingediend, omdat het parkeerprobleem zich zal verplaatsten naar de omgeving, waarschijnlijk de Kersengaarde. Bewoners alhier zullen dan hinder van het parkeren gaan ondervinden. Frappant is dat de politie nog geen akkoord heeft gegeven op het verkeersbesluit, omdat zij zogezegd deze zaak eerst in groter verband wil bezien. Bezwaar maken kan nog tot 26 juni a.s. Tip: postzegels kopen is niet meer nodig. Schrijf met pen eenvoudig een gekochte code op je brief: https://jouw.postnl.nl/#!/versturen/details.

Inhoud verkeersbesluit (citaat):
"Aan de Appelgaarde worden veel parkeerplaatsen gebruikt door mensen die werken in de nabijgelegen kantoren of via het NS station met de trein verder reizen. Hiervan hebben de bewoners hinder, vooral de bewoners van de panden nrs. 117 t/m 139 (oneven). Om het parkeren hier door deze groep mensen tegen te gaan, is het gewenst deze parkeerplaatsen aan te wijzen als een parkeerschijfzone, geldend op ma. t/m vr. tussen 10 en 14 uur, naar het voorbeeld van de Wilgendreef, waar deze maatregel effectief blijkt. De maximum parkeerduur zal worden beperkt tot één uur, zodat het voor andere parkeerders dan bewoners minder aantrekkelijk is om hier te parkeren. Andere parkeerders dan bewoners kunnen in de omgeving een parkeerplaats vinden. Met de betrokken bewoners is overleg geweest en zij hebben hiermee ingestemd. Met de bewonersvereniging De Gaarden is eveneens overleg geweest." 

maandag 6 mei 2019

UPDATE: communicatie instructie en rondleiding vluchtroute

Al geruime tijd (zie mijn laatste blog van 15 april j.l.) ben ik bezig om duidelijk te krijgen wanneer de schriftelijke instructie gereed is en wanneer er een rondleiding wordt ingepland voor de nieuwe vluchtroutes. De werkzaamheden zijn - zoals bekend - na enige vertraging begin maart 2019 afgerond. Daarna werd het stil en bleef het stil. Van WoonInvest kreeg ik herhaaldelijk (na diverse malen navraag te hebben gedaan) hetzelfde antwoord, nl. dat de VvE dit regelt en dat weken geleden de laatste hand gelegd zou worden aan de schriftelijke instructie hoe te handelen in geval van calamiteiten. De schriftelijke instructie is er nog steeds niet en de rondleiding... tja, daar horen we ook niets meer over. Dit ondanks schriftelijke beloftes en zelfs een artikel hierover in het Informatieblad van WoonInvest van december 2018!

E-mailen naar de VvE blijkt weinig zinvol, want er wordt nergens op gereageerd en dat is betreurenswaardig. Ik blijf desondanks volhardend rappelleren. Zoveel kosten en moeite zijn er ingezet zodat de (verplichte) nieuwe vluchtroutes konden worden gerealiseerd en dan geen enkele communicatie meer naar bewoners, die nog steeds in het duister tasten. Heel vreemd op z'n zachts gezegd. 

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat bewoners geen enkele informatie meer ontvangen, nergens van af weten en niet weten hoe te handelen in geval van calamiteiten.